Skip to main content

Algemene voorwaarden

Wat de voorwaarden zijn

Praktische Info

 • Een sessie duurt 60 minuten. Dit geldt ook voor de oudergesprekken.
 • De kindsessies, alsmede de oudergesprekken kosten 85,- per sessie.
 • In geval van gesprekken met derden, zoals bijv. met scholen wordt ook 85,- per uur in rekening gebracht, alsmede het maken van een verslag..
 • In het geval een sessie niet door kan gaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd.
 • Aan het einde van de kalendermaand wordt de factuur verstuurd.
 • Hink Stap Sprong is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT.

  De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WkkgZ) is hierop van toepassing. Mocht er sprake zijn van een klacht, gaan we eerst samen in gesprek. In het geval we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot een klachtenfuctionaris om tot een oplossing te komen. Om te voldoen aan deze Wet is Hink Stap Sprong aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG.

  Om het tuchtrecht te waarborgen is Hink Stap Sprong ook ingeschreven bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

 • Om uw privacy te waarborgen werkt Hink Stap Sprong met een zogenaamd privacy document volgens AVG. Downloaden hier


Vergoedingen

 • Het is ook mogelijk om de rekening (gedeeltelijk) te declareren vanuit de Aanvullende Zorgverzekering.
  Dit kan per verzekeraar/polis een ander tarief zijn.
  Voor meer informatie klik hier

  Hierbij vindt u de lijst van de Zorgverzekeraars, die Integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) vergoeden.
  Daarnaast raden wij u altijd aan om zelf informatie in te winnen bij uw verzekeraar.

  Integratieve Kindertherapie valt onder psychosociale of alternatieve zorg (code 90) in uw aanvullende verzekering. Als de behandeling niet (geheel) vergoed wordt door uw verzekering en u betaalt (een deel van) de behandeling zelf, kunt u deze kosten bij uw belastingaangifte aftrekken als bijzondere ziektekosten.


Registratie

Pauline Allan

Kvk: 30269511