Algemene voorwaarden

Wat de voorwaarden zijn

Praktische Info

 • Een sessie duurt 60 minuten. Dit geldt ook voor de oudergesprekken.
 • De kindsessies, alsmede de oudergesprekken kosten 85,- per sessie.
 • In geval van gesprekken met derden, zoals bijv. met scholen wordt ook 85,- per uur in rekening gebracht, alsmede het maken van een verslag..
 • In het geval een sessie niet door kan gaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd.
 • Aan het einde van de kalendermaand wordt de factuur verstuurd.
 • Hink Stap Sprong is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT.

  De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WkkgZ) is hierop van toepassing. Mocht er sprake zijn van een klacht, gaan we eerst samen in gesprek. In het geval we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot een klachtenfuctionaris om tot een oplossing te komen. Om te voldoen aan deze Wet is Hink Stap Sprong aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG.

  Om het tuchtrecht te waarborgen is Hink Stap Sprong ook ingeschreven bij RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

 • Om uw privacy te waarborgen werkt Hink Stap Sprong met een zogenaamd privacy document volgens AVG. Downloaden hier


Vergoedingen

 • Vanaf januari 2015 valt de Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenten. Dit staat in de Jeugdwet. Hink Stap Sprong heeft contracten afgesloten met vijf Gemeenten: uit de regio Zuid Oost Utrecht, nl: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt zich ook wenden tot een Jeugd consulent van het Wijkteam in uw eigen gemeente (Zuid Oost Utrecht)

 • Het is ook mogelijk de rekening te declareren vanuit de Aanvullende Zorgverzekering. Voor meer informatie klik hier

 • Dit kan per verzekeraar/polis een ander tarief zijn.
  Hierbij vindt u de lijst van de Zorgverzekeraars, die onze praktijk (gedeeltelijk) vergoeden. Daarnaast raden wij u altijd aan om zelf informatie in te winnen bij uw verzekeraar.

Registraties

Pauline Allan

Kvk: 30269511

Harriët Kamphuijs

KvK: 30269871

Copyright ® 2020 All Rights Reserved