Skip to main content

Werkwijze

Hoe wij aan het werk zijn

In de praktijk

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw kind aan te melden

Als u uw kind heeft aangemeld, krijgt u van ons een vragenlijst. We plannen een eerste gesprek met u om de hulpvraag te verhelderen.

Afhankelijk van de leeftijd en de behoefte, kunnen we ook het eerste gesprek met u en uw kind samen voeren. Wij bieden maatwerk.

Uw kind komt daarna ongeveer vijf sessies van een uur bij ons in de speelkamer. Wij maken gebruik van verschillende materialen en spel- en gesprekstechnieken om te kunnen afstemmen op de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.

Dan volgt een tweede oudergesprek waarin we bespreken hoe u uw kind kan ondersteunen en of er nog anderen zijn, bijvoorbeeld school, die mede steun kan bieden. Uw kind weet van dit gesprek en kan er voor kiezen, afhankelijk van leeftijd en behoefte, aanwezig te zijn. Een belangrijke voorwaarde voor de begeleiding is dat het zich vertrouwd en veilig voelt bij ons als therapeut.

U en uw kind bepalen hoe lang of hoe kort er behoefte is aan onze begeleiding.

“Het kind weet het, kan het en doet het!”