De Therapie

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw kind aan te melden;

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw kind aan te melden;

lichamelijke klachten met een psychische oorsprong: hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn ….
aangeleerde probleemgewoontes: nagelbijten, duimzuigen …
emotionele problemen: traumaverwerking, (faal)angst, fobieën, rouwverwerking, agressiestoornissen,
echtscheidingsproblematiek, ziekenhuisopname …
gedragsproblemen: woedeaanvallen, (zelf)destructief gedrag, antisociaal gedrag, liegen, stelen,
stil en teruggetrokken gedrag, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden …
ontwikkelingsfase problemen: problemen met eten, slapen, motoriek, zindelijkheid, hoogbegaafdheid,
hechtingsproblemen ….
identiteitsproblematiek

Kinder- en jeugdtherapie

De Integratieve Kinder- en jeugdtherapie

Uw kind, in de leeftijd van ongeveer 4 tot 18 jaar kan wel wat hulp gebruiken.
Integratieve kinder- en jeugdtherapeuten zijn er om uw kind weer op weg te helpen.
Wij stellen het kind centraal
Wij werken integratief, dat wil zeggen dat wij elk kind begeleiden vanuit die theorieën en
behandelmethodes die het beste aansluiten bij het probleem van het kind op dat moment.
Wij gaan er vanuit dat de kracht in het kind zelf zit en dat hij/zij het uiteindelijk zelf kan, weet en doet!
Gedurende de therapie houden wij regelmatig contact met de ouders/verzorgers

Hoe wij werken

Als u uw kind aanmeldt krijgt u van ons een vragenlijst.
Aan de hand daarvan hebben wij met u een eerste gesprek om het probleem van uw kind te verhelderen.
Daarna komt uw kind meestal gedurende vijf sessies van een uur bij ons in de speelkamer.
Wij spelen en/of praten met uw kind en maken daarbij gebruik van verschillende spel- en
gesprekstechnieken, afgestemd op de belevingswereld
van uw kind om het probleem en de manier waarop hij/zij met het probleem omgaat duidelijk te krijgen.
Dan volgt een tweede oudergesprek, waarin we door middel van een behandelplan aangeven hoe uw kind zijn/haar
weg weer kan vinden en wat uw rol hierbij kan zijn.
De gemiddelde duur van begeleiding die hierop volgt zal tien á vijftien sessies zijn.
Mocht blijken dat uw kind om een of andere reden een andere vorm van begeleiding nodig heeft dan
kunnen wij u hier ook bij helpen.

Download hier handige documenten