Over ons

Hier vertellen we wie wij zijn

Harriët Kamphuijs

Mijn interesse voor psychologie en kinderen heeft me gebracht tot de opleiding van Integratieve Kindertherapie. Deze opleiding heeft de basis gelegd voor de praktijk die ik sinds 2005 met Pauline Allan samen voer. Door het kind vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en aan te voelen, zonder te veroordelen en met open vizier tegemoet te treden kan het kind met zijn of haar probleem alle ruimte krijgen. Binnen die ontstane ruimte kan hij of zij zich vrijer voelen en wellicht tot een oplossing van het probleem komen. Het is mooi om in dit proces mee te mogen en ook de ouders en alle mensen, die het kind omringen hierin mee te krijgen. Dit laatste vormt een belangrijk aspect van onze therapie. Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Registratie’s
KvK 30269871

Pauline Allan

Altijd ben ik nieuwsgierig geweest naar de ontwikkeling en groei van kinderen. Helaas wordt die groei nogal eens belemmerd door omstandigheden. Zelf ben ik opgegroeid in een veilig en warm nest. Dit gun ik ieder kind. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Door de keuze voor de opleiding tot Integratief Kindertherapeut en de specialisatie Jeugdtherapeut, ben ik me steeds bewuster geworden van wat ik voor kinderen en ouders kan betekenen. Ik wil een steun in de rug zijn. De begeleiding van kinderen die bij ons in de praktijk komen, zie ik als een periode waarin ik een tijd meeloop met het kind (en de ouders) dat door iets in zijn of haar ontwikkeling belemmerd wordt. Mijn uitdaging is, met een open blik en luisterend oor te kijken naar wat nodig is voor dit kind op dit moment om weer verder te kunnen groeien. Als bij- en nascholing, immers “zelfontplooiing is goed voor je rimpels”, verdiep ik mij al een tijd in het systemisch werk en vooral op gebied van familie opstellingen. Ook volg ik trainingen op het gebied van rouw en verlies bij kinderen. “leren over verlies, is leren over liefde en geluk” (Manu Keirse) Begin 2016, heb ik me aangesloten bij de Stichting, Kindbehartiger. In deze functie behartig ik de belangen van kinderen in een scheidingssituatie. Zo ondersteun ik het kind vanuit de Integratieve visie en vertaal ik de stem van kinderen naar ouders en andere volwassenen die op een of andere manier betrokken zijn bij de scheiding, zowel op juridisch terrein als naar andere professionals. Sinds 2005 zijn Harriet Kamphuijs en ik partners in de praktijk “Hink Stap Sprong”. We vinden het belangrijk samen te werken, ook met collega’s uit verschillende disciplines, om de best mogelijke steun te kunnen zijn voor kinderen en hun ouders.

Registratie’s
KvK 30269511

Copyright ® 2021 All Rights Reserved