ZAKELIJK

Als Integratieve Kinder- en jeugdtherapeuten zijn wij aangesloten bij een beroepsvereniging,
namelijk de VIT (Vereniging Integraal Therapeuten).
Aangezien een aantal zorgverzekeraars de VIT therapeuten vergoeden,
raden wij u aan van te voren contact op te nemen met uw verzekeraar om te toetsen
of zij behandelingen van VIT therapeuten in het pakket alternatieve zorg/therapie hebben.
voor meer informatie klik hier
Mocht u nog vragen hebben over de kosten en/of vergoedingen, neemt u dan gerust contact op met ons.

De kosten

Een sessie met een kind duurt een uur. Het tarief bedraagt € 80,00 per sessie.
Het totale aantal sessies is niet van tevoren vast te stellen. Gemiddeld is er sprake van
10 à 15 sessies.
Na elke 5 sessies volgt een oudergesprek waarin het verloop van het proces besproken wordt.
Elk oudergesprek kost € 80,00 per keer. In geval van gesprekken,
die volgen op school of met andere derden, geldt hetzelfde tarief.
Het maken van een verslag kost € 80,00.
Indien er sprake is van een gescheiden ouderpaar zal elk gesprek afzonderlijk berekend worden.
Aan het begin van elke kalendermaand wordt de maandfactuur betreffende voorgaande maand uitgereikt.
Betaling contant of binnen 14 dagen na ontvangst op de op het factuur vermelde bankrekeningnummer.
Afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd of verzet worden in rekening gebracht.
Inspreken op het antwoordapparaat volstaat.

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over uw therapeut
VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT.
Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten.
Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw
toestemming mag verstrekken aan derden.
Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut,
zijn optreden of de sessies. Wat kunt u dan doen?
Gesprek met uw therapeut
Bespreek uw onvrede met uw therapeut. In de meeste gevallen is dit verhelderend en
volgt op natuurlijke wijze een oplossing.
Klachtencommissie
Als dat niet lukt, of u kunt om dringende reden uw onvrede niet bespreekbaar maken,
dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VIT.
Deze klachtencommissie, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter,
hoort partijen en doet een (niet bindende) uitspraak.
Doel is uw onvrede weg te nemen en waar mogelijk de relatie met de therapeut te herstellen.
Tegen de uitspraak van de klachtencommissie is geen hoger beroep mogelijk.
De behandeling van uw klacht door de klachtencommissie is gratis.
Kosten die u zelf maakt, zoals reiskosten, komen voor eigen rekening.
– klachtenformulier
– klachtenregeling
Tuchtrechter
Als u niet tevreden bent met de behandeling, kun u ook altijd een klacht indienen bij de
tuchtrechter van de koepel waarbij uw therapeut is aangesloten:
de Stichting TCZ (stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg)
Stichting Tuchtrecht NAP (stichting Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)
Aan de behandeling van een klacht door de tuchtrechter zijn kosten verbonden.
Op de website van het TCZ (www.tcz.nu ) en de NAP (www.nap-psychotherapie.nl)
vindt u meer informatie over het tuchtrecht.
Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VIT.
Het secretariaat is op dinsdag- en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-53664194.