Ouder- en Gezinsbegeleiding

Harriët en Pauline hebben allebei bijscholing en training gevolgd op systemisch gebied,
zoals familie opstellingen en systeemtherapie.

Zij kunnen tegelijkertijd begeleiding bieden aan meerdere kinderen uit een gezin bij problemen
tijdens een gecompliceerde echtscheiding of bij andere gezinsproblematiek (rouw en verlies,chronische ziekte bij een gezinslid etc.)
De ervaring heeft geleerd, dat samen betrokken zijn bij een gezin, positief werkt. Wij vinden het belangrijk in de samenwerking goed afgestemd te zijn op elkaar, de ouders en andere betrokken hulpverleners van het gezin.

Aangezien ieder gezin en elk kind uniek is, kan het een positieve bijdrage leveren als een kind 1 of meerdere sessies samen met een ander gezinslid (vader, moeder broer of zus) begeleid wordt, in gescheiden sessies en soms samen. Dit vindt alleen plaats, nadat we dit hebben besproken met de kinderen en de ouders, die bij ons in begeleiding zijn.

U kunt ook gesprekken aanvragen als ouder bij vragen over opvoeding of communicatie binnen het gezin.

Bij meer specialistische ouder- of gezinsproblematiek verwijzen wij door naar collega’s in de omgeving.

Kindbehartiger

Kindbehartigers treden op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie. Zij zijn er voor de kinderen, om te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld.

Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor hun kind. Door een scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen, waardoor het kind het gevoel heeft knel te zitten. Omdat een scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het lastig zijn goed te luisteren naar de wensen van het kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding en vooral ook als het over de toekomst gaat. Soms wil een kind niet met de ouders praten of is er sprake van een juridische procedure. In al deze gevallen kan een kindbehartiger helpen.

Kindbehartigers werken samen met advocaten, mediators, scheidingscoaches en andere hulpverleners voor het kind en de ouders.

Een kindbehartiger kan op verschillende momenten worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld wanneer een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan, maar ook wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn en zich opnieuw problemen voordoen. Er kan ook ondersteuning worden gevraagd als ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. Of wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw willen opbouwen. Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn.

Ieder kind verdient een stem in een scheidingssituatie en ondersteuning voor zijn/haar toekomst!

Download hier handige documenten